Regionalna Odznaka Krajoznawcza PTTK
"SZLAKIEM DREWNIANYCH CERKIEWEK Z
AMOJSZCZYZNY"
Kontakt Home  
 


REGULAMIN

 

 

 1. Celem odznaki jest propagowanie wiedzy o drewnianych cerkiewkach Zamojszczyzny, ich historii i teraźniejszości.

 2. Odznaka jest jednostopniowa. Mogą ją zdobywać turyści po ukończeniu 8 roku życia podczas wycieczek indywidualnych i  zbiorowych uprawiając dowolny rodzaj turystyki. Czas zdobywania odznaki nie jest ograniczony. Należy zwiedzić 15 cerkiewek drewnianych spośród 25 obiektów - cerkiewek drewnianych - występujących na terenie Zamojszczyzny.

 3. Podstawą do zdobycia odznaki jest złożenie w Oddziale Wojskowym PTTK w Chełmie książeczki turystyki kwalifikowanej lub samodzielnie prowadzonej Kroniki Odznaki zawierającej potwierdzenia zwiedzanych obiektów. Potwierdzenia pobytu wymienionych w Regulaminie (załącznik) miejscowościach w których znajdują się drewniane cerkwie, należy dokonać dowolną (firmy, sklep itp.) pieczęcią w treści której jest nazwa miejscowości.

 4. Weryfikacji dokonuje i przyznaje odznakę Zespół Weryfikacyjny Odznaki przy Oddziale Wojskowym PTTK w Chełmie,

  Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie
  ul. Lubelska 139D/15
  22-109 CHEŁM-6
  tel. 082 5655 967
  mobile 0504989631
  e-mail: ow_pttk_chelm@op.pl
   

 5. Zwrot zweryfikowanych książeczek (Kronik) oraz odznakę następuje przesyłką poleconą za zaliczeniem pocztowym.

 6. Odznaka została ustanowiona przez Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie.

 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.03.2005 r.

 

ZAŁĄCZNIK

Wykaz miejscowości w których znajdują się cerkwie drewniane:
Budynin, Chłopiatyn, Horodło, Hrebenne, Jarczów, Korczyn, Liski, Lipiny Górne, Łosieniec, Majdan Stary, Myców, Niewirków, Potoczek, Śniatycze, Sulimów, Szewnia Dolna, Szpikołosy, Teniatyska, Terebiń, Trzęsiny, Werbkowice, Wierzbica, Zubowice, Żółkiewka.